Sučka – kríženec, 2 roky

Podozrenie na lupus alebo iné kožné ochorenie (možno nádor), prvotne liečený pomocou ATB, liečba nezabrala.

Pred

Crystalina
Crystalina

Crystalina

Po 3 týždňoch

Crystalina
Crystalina

Crystalina
Crystalina