13 ročná kobyla slovenského teplokrvníka

13 ročná kobyla slovenského teplokrvníka mala problém s vypadanou srsťou v zadnej časti tela, podozrenie na plesňové ochorenie.

Pred

Crystalina
Crystalina

Crystalina

Po 2 týždňoch

Crystalina
Crystalina

Po 3 týždňoch

Crystalina
Crystalina